Työelämän trendit johtajille vuonna 2021

Bites by Vividin kahdeksannessa podijaksossa keskustellaan siitä, millaisia töitä robotit eivät korvaa, miten johdetaan Z-sukupolven työntekijöitä sekä herätellään asiakaskuntansa menettäneitä kivijalkakauppiaita.

Jaksossa ovat mukana Johanna Valkonen ja Sari Mäyrä Vividiltä, jotka keskustelevat työelämän ajankohtaisista ja tulevista ilmiöistä YLEn artikkelin pohjalta.

 
 

Jakson kesto 37:47

1:18 Ilmiö 1: Tekoäly muuttaa työnkuvia – uhka vai mahdollisuus?
5:51 Ilmiö 2: Identiteettipolitiikka, Z-sukupolvi ja merkityksellisyys
23:38 Ilmiö 3: Etätyö on uusi normaali
33:03 Yhteenveto

Ilmiö 1: Työnkuvat muuttuvat robotisaation myötä

Artikkelin mukaan ensin robotit valtasivat helpot teolliset työt, mutta tulevaisuudessa automaatio tulee ulottumaan suorittavan työn lisäksi myös matemaattis-loogista päättelyä vaativiin tehtäviin. Tämä tarkoittaa, että työnkuvat polarisoituvat eli korkeasti koulutetut asiantuntijat menestyvät, kun taas vähemmän koulutetuille henkilöille jäävät epävarmat ja kuormittavat työt. Lisäksi globaali kilpailu asettaa yrityksille kasvavia tuottovaatimuksia, mikä lisää entisestään työn kuormittavuutta.

Sari seuraa mielenkiinnolla robottien läsnäoloa työelämässä erityisesti kansalaispalkan näkökulmasta; mitä jos robotit tekevät suorittavat työt ja niiden hankkimaa tuloa jaettaisiin oikeudenmukaisesti kansalaisille? Tällöin olisi tärkeää pystyä ennustamaan, millaista työtä ihmisille edelleen riittää ja millaisia taitoja vaikkapa nuorten pitäisi nyt opiskella pärjätäkseen tulevaisuudessa yhdessä robottien kanssa.

Filosofi Frank Martelan mukaan "Ihmisten tehtäväksi jää työ, joka vaatii joko luovaa, kriittistä ajattelua tai laadukasta inhimillistä vuorovaikutusta", joten lasten ja nuorten kanssa tulisi tukea luovuuden kehittämistä. Työelämässä pitäisi vastaavalla tavalla luoda luovaa työskentelyä mahdollistavia ja edistäviä ympäristöjä, joissa kyseenalaistetaan vanhat toimintatavat ja luodaan uusia tuoteinnovaatioita.

Ylhäältä johtaminen on täysin out, viestinnän osaaminen ja vuorovaikutustaidot sen sijaan in – näitä supertaitoja tarvitsemme nyt ja tulevaisuudessa!

Ilmiö 2: Z-sukupolvi haluaa tehdä arvojensa mukaista, merkityksellistä työtä

Työelämän rakenteet tuulettuivat ensin millenniaalien myötä ja Z-sukupolvi ("zetat") tulee vauhdittamaan murrosta entisestään. Artikkelin mukaan uudet sukupolvet hakevat työltä vapautta, joustavuutta ja merkityksellisyyttä.

Positiivisen psykologian virtaukset (keskittyminen yksilön vahvuuksiin ja voimavaroihin) ovat rantautuneet vahvasti sosiaaliseen mediaan. Vaikuttajat kannustavat seuraajiaan muotoilemaan työnsä omien vahvuuksien, taitojen, intohimojen ja arvojen kautta. Toisinaan unelmatyötä lähdetäänkin toteuttamaan yrittäjänä, koska toiveiden mukaista työpaikkaa ei ole aina saatavilla.

Kokemus merkityksellisestä työstä alkaa työpaikan valinnasta. Yrityksen arvot ja asema yhteiskunnassa joutuvat tarkasteluun, kun yksilö kokee valintojensa kautta pystyvänsä vaikuttamaan maailmaan. Jos yksilö arvostaa vastuullisuutta, valitsee hän työpaikkansa sen mukaan. Arvoja toki on monenlaisia, jollekin raha on tärkein ja työmahdollisuuksia arvotetaan sen kautta.

Arvot yrityksen viestinnässä ovat siirtyneet juhlapuheista ja nettisivujen täytteestä käytäntöön. Kun nuoremmat sukupolvet tuovat arvot osaksi arkea, yritykset joutuvat lunastamaan lupauksensa. Tämä tarkoittaa vaateita läpinäkyvälle viestinnälle, jossa yritys asettautuu kuluttajien reaaliaikaisen arvioinnin kohteeksi. Käytännössä esimerkiksi vastuulliseksi yritykseksi julistautuminen, mutta samanaikaisesti Black Friday-kulutusjuhlassa kampanjoiminen, näyttäytyy kuluttajan silmiin arvojen vastaisena toimintana.

Vastaavasti arvoissa piilee suuri mahdollisuus. Arvojen mukainen toiminta ja siitä läpinäkyvästi viestiminen on huikea mahdollisuus luoda arvoa yritykseen brändityön kautta.

Löytyykö "hanttihommiin" kohta enää tekijöitä?

Olisi hienoa että kaikki pääsisivät unelmiensa työpaikkoihin, mutta niitä ei vain kaikille riitä. Moni yrittääkin luoda omaa unelmauraa omilla ehdoillaan. Yrittäjäksi on helpompi alkaa kuin koskaan. Silti elämän realiteetit pätevät – yrittäminen vaatii kovaa työtä, toisinaan kelloon katsomatta. Yrittäjänä menestymiseen vaaditaan roppakaupalla sinnikkyyttä ja resilienssiä, jotta yrittämistä jaksaa jatkaa vastoinkäymisistä huolimatta onnistumiseen saakka.

Jos hienosta ideasta huolimatta palveluille ei riitä kysyntää, voi toki omaa intohimon kohdetta ja merkityksellisyyttä toteuttaa harrastuksena ja tienata elannon muualla. Nykyään työurat ovat jotain aivan muuta, kun työskentelyä samalle työnantajalle 30 vuoden ajan.

Uudet sukupolvet asettavat haasteita henkilöstöjohtamiselle. Johtajan täytyy luovia vahvatahtoisten itsensätoteuttajien keskellä ja pyrkiä saamaan porukka tiimiksi edistämään yrityksen menestystä. Tämä edellyttää ensinnäkin ilmiön tiedostamista työyhteisössä ja joustavien rakenteiden luomista organisaatioon. Käytännön tasolla työntekijälle voisi antaa esimerkiksi mahdollisuuden vaikuttaa työnkuvaansa, valita työvälineensä, valita omanlaisensa "työsuhde-etupaketti" ja saada tehdä muita päätöksiä yrityksen määrittelemissä raameissa. Yhteistyössä ideoiden voidaan työn sisältöihinkin löytää sellaista joustavuutta, joka sekä turvaa yrityksen tuloksen että antaa mielekkyyttä työntekijälle.

Nämä havainnot eivät koske vain nuorempia sukupolvia, he vain ovat tehneet vaatimukset näkyvämmäksi käytännössä. Täytyy muistaa että työelämään tarvitaan monimuotoisuutta; organisaatioon on hyvä rekrytoida kaiken ikäisiä työntekijöitä, sukupuolesta riippumatta ja erilaisilla osaamistaustoilla.

Ilmiö 3: Etätyö on "uusi normaali"

Vuonna 2020 on pakon edessä tehty niin suuri digiharppaus, että etätyön osuus työnteossa tulee olemaan suuri myös "koronan jälkeen". Se tarkoittaa, että yrittäjien ja johtajien pitää miettiä uuteen tilanteeseen pohjautuvia toimintamalleja. On kohtalokasta tuudittautua ajatukseen että kaikki palaa ennalleen, kun koko ennalleen-käsite menee uusiksi.

HS:n artikkelissa 25.1.2021 helsinkiläinen kivijalkayrittäjä totesi etätyön olevan katastrofaalinen asiaKaupunkien keskustoissa operoivat kivijalkayrittäjät ovat ymmärrettävästi menettäneet suuren osan etätyöhön siirtyneistä asiakkaistaan, jotka ennen poikkesivat sisään työmatkoilla heräteostoksia tekemään.

Tällaisissa tilanteissa on vaarallista ajatella asiakaskunnan palaavan normaaliksi koronan jälkeen, koska "uudesta normaalista" ei ole tietoa. Ratkaisuna epävarmoihin aikoihin olisi satsata entistä vahvemmin johtamis- ja hallitustyöhön, jolloin tulevaisuustyöskentelyn (mm. skenaariot, dynaaminen SWOT) kautta voisi löytää uusia innovatiivisia tulovirtoja. Hallitustyöskentelyn taitojakin voi opiskella.

Verkkokauppa toimii kivijalan rinnalla, mutta laajentamalla näkökulmaa reippaasti uusien palveluiden kehittämiseen (palvelun vienti asiakkaan luo, asiantuntijapalveluiden tuotteistaminen digitaalisiksi palveluiksi, uudet verkon yli myytävät tuoteryhmät) yritys voisi uudistua tilaan, jossa se ei ole nykyisessä laajuudessa ulkoisten tekijöiden armoilla.

Kun ihmiset siirtyvät etätöihin, jää nähtäväksi kuinka paljon konttoreita ja toimistotiloja tarvitaan. Ainakin se asettaa paineita tilojen käyttöasteen parantamiselle ja synnyttää uudenlaisia innovaatioita tilojen yhteiskäytölle.

Näin huomioit työelämän trendit johtamistyössäsi

  1. Lue, katso ja kuuntele erilaisia trendejä ja tulevaisuuden skenaarioita koskevia lehtijuttuja, kirjoja tai vaikka scifi-leffoja, tavoitteena oman näkökulmasi avartaminen.

  2. Analysoi tulevaisuustietoa ja tee sen pohjalta ennakoivia suunnitelmia yritykseesi; blokkaa uhkat ennakoivilla toimenpiteillä ja löydä mahdollisuudet.

  3. Luo henkilöstöhallinnossa joustavia rakenteita uusille sukupolville, huomioiden yksilötason vahvuudet ja intohimot.

  4. Luo brändiarvoa tuomalla yrityksen arvot ja kulttuuri näkyviksi markkinoinnissa, houkutellen samalla oikeanlaisia työntekijöitä.

  5. Uudista toimintaa jatkuvasti ja ennakkoluulottomasti.

Saitko ideoita, joita haluaisit viedä käytäntöön? Jätä yhteystietosi lomakkeen kautta, niin sovitaan juttuhetki.

Työelämän trendit johtajille vuonna 2021
Vividi Oy, Johanna Valkonen 27 tammikuuta, 2021
Arkistoi


Kuuntele Bites by Vividi -podcastiamme Youtubessa, Spotifyssa tai Google Podcast-palvelussa: