Näin hallitset tuotannonohjausta Odoolla

Pientuotannon toiminnanohjausjärjestelmistä puhuttiin yleisesti artikkelissa Tuotannonohjausjärjestelmien ABC. Tässä osassa käydään tarkemmin läpi sitä, miten Odoo vastaa näihin tarpeisiin käytännön tasolla pienteollisuuden yrityksissä.

  1. Tuotteen perustietojen hallinta

  2. Myyntitilaus ja tiedonkulku tuotantoon

  3. Ostotilaus ja osien vastaanotto

  4. Tuotanto eli tuotteen valmistus

  5. Myyntitilauksen toimitus

  6. Myyntitilauksen laskutus


Näin tuotteen valmistusprosessi etenee Odoossa

Tässä esimerkissä käsittelemme hyvin yksinkertaisen komponenteista valmistettavan tuotteen, jonka prosessi viedään Odooseen.

Ensimmäisenä tuotteesta on olemassa jokin suunnitelma. Varsinaiset suunnitelmat ja piirrokset tehdään erillisellä ohjelmalla, mutta tästä eteenpäin prosessi lähtee etenemään Odoossa.

Esimerkkinä käytämme pöytää, jossa valmistaja ostaa pöydänjalat yhdeltä toimittajalta ja kannen toiselta. Myytävä tuote on Pöytä X, jonka yritys valmistaa kyseisistä osista. Esimerkissä puhutaan osastoista kuten myynti, varasto, taloushallinto ja tuotanto. Pienimmissä yrityksissä osastojen rajat monesti hälvenevät, mutta joka tapauksessa ajatus auttaa ymmärtämäään Odoon toimintalogiikkaa eri moduuleista (myynti, varasto, ostot, valmistus, laskutus) ja niiden välillä kulkevasta tiedosta.

Jotta Pöytä X voidaan valmistaa, määrittelemme Odooseen, mistä yksittäisistä osista/komponenteista tuote valmistetaan. Katsotaan siis tarkemmin tuotteen perustietoja.

Tuotteen perustietojen hallinta

Tuotteen yleistiedoista nähdään muun muassa se, että tuote on myytävä ja siihen liittyy yksi osaluettelo (Bill of Materials = BOM).


Varasto-välilehdellä kerrotaan, että tuote on valmistettava, ja että sen valmistukseen menee yksi päivä. Asiakkaille tuotetta myydään oletuksena seitsemän päivän toimitusajalla.Tuotteen osaluettelo (BOM) näyttää seuraavalta:Kun Pöytä X -tuotetta valmistetaan yksi kappale, siihen tarvitaan 4 kpl pöydänjalkoja ja yksi kansi. 


Osaluettelon yksittäisille tuotteille (pöydänjalka, pöydänkansi) asetetaan myös perustiedot, jotta tiedetään keneltä tuotetta ostetaan, mihin hintaan ja mikä on toimitusaika. Lisäksi voidaan määrittää mahdolliset hälytysrajat, jotta tuote ei pääse yllättäen loppumaan.

Myyntitilaus ja tiedonkulku tuotantoon

Kun myyjä on tarjoamassa tuotetta asiakkaalle, kirjaa hän Odooseen myyntitilauksen. Aiemmista kuvista näkyy, että tuotetta ei ole tällä hetkellä varastossa. Alla oleva kuva kertookin tämän myyjälle heti tarjousvaiheessa. Tuote saadaan nykytiedon mukaan toimitettua 12.12.Kun tarjous vahvistetaan tilaukseksi, Odoo vie tiedon heti sekä tuotannolle, että varastoon.


Myyntitilaukselta nähdään, että tilaukselta on muodostunut toimitustilaus (rekan kuva oikeassa yläkulmassa):Varastolta taas nähdään, että tuote tulee toimittaa asiakkaalle 12.12, mutta tuotetta ei ole vielä varastossa. Se odottaa toista toimintoa, tässä tapauksessa valmistusta.Katsotaan asiaa tuotannon näkökulmasta. Tuotanto näkee, että yhden Pöytä X -tuotteen valmistus tulee aloittaa 11.12., jotta se on varaston toimitettavissa 12.12. asiakaslupauksen mukaisesti. Tilaukselta nähdään  valmistusta varten tarvittavat osat. Osat ovat punaisella, sillä niitä ei ole tällä hetkellä varastossa. Tässä yhteydessä tuotteista generoituu automaattinen ostoehdotus järjestelmään.Ostotilaus ja osien vastaanotto

Odoo huomasi, että tarvittavia osia tilauksen valmistamiseen ei ole. Tästä syystä ostoihin on kirjautunut kaksi uutta ostoehdotusta pöydänjaloista ja pöydänkannesta. Ostoehdotuksia on kaksi siksi, että osat tilataan eri toimittajilta. Yrityksen osto-osaston näkökulma on seuraava:

Kun ostoista vastaava henkilö vahvistaa tilaukset toimittajilta, tieto päivittyy automaattisesti varaston puolelle. Näin varasto tietää odottaa osien saapumista toimittajan antaman toimitusaika-arvion mukaisesti. Tässä vielä varaston näkymä toisesta toimituksesta, kun osto-osasto on vahvistanut ostotilauksen:Kun tavara saapuu fyysisesti varastoon, kyseiset varastosiirrot vahvistetaan Odoossa ja näin kappalemäärät näkyvät Odoon varastosaldoilla. Tässä tapauksessa kappaleet varataan automaattisesti tuotannon Pöytä X -tilaukselle. Oletus on, että tilaukset saapuivat ajoissa varastoon ja työt ovat edelleen aikataulussa.

Tuotanto eli tuotteen valmistus

Seuraavaksi voidaan aloittaa tuotantotilaus, joka näyttää Odoon Valmistus-sovelluksessa tältä:Pöydän X valmistukseen tarvittavat osat ovat nyt vihreänä, sillä ne saapuivat varastoon ja ne varattiin automaattisesti tälle tilaukselle. Tuotanto voi siis alkaa. Odoo ehdottaa tuotantotilauksen aloittamista 11.12., mutta koska työjonoa ei juuri nyt ole, voimme aloittaa tekemisen heti.


Tilaus otetaan työn alle Odoossa painamalla nappia ‘Valmista’. Kun pöydänjalat on ruuvattu kiinni pöydänkanteen, vahvistetaan tilaus vielä tehdyksi. Tällöin materiaalit eivät enää näy Odoon varastosaldoilla, vaan ne ovat siirtyneet osaksi yhtä valmistettua Pöytä X -tuotetta. Todellisessa elämässä valmistukseen kuuluu usein monia vaiheita eri työpisteissä. Myös näiden hallinnointi Odoossa on mahdollista, tarkastellaan niitä tarkemmin toisella kertaa.

Toimitus

Pöytä X -tuotteen tuotekortilla näkyy, että tuotetta löytyy nyt varastosta yksi kappale (kuvassa 1 yksikkö varastossa).Tuote löytyy kyllä varastosta, mutta se on automaattisesti varattu aiemmin luotuun asiakastilaukseen, joka näkyy nyt Odoon varastossa. Myynti ei siis voi vahingossakaan myydä tätä toiselle asiakkaalle aiemman tilauksen ohi.Myös tuotteen suunniteltu lähetysaika on päivittynyt aiemmaksi, sillä kaikki on suunniteltua päivää aikaisemmin valmiina. Näin tavaraa ei tarvitse makuuttaa turhaan varastossa, vaan tuotteet voidaan lähettää eteenpäin heti, kun ne ovat valmiina ja yllättää asiakas positiivisesti nopeammalla toimituksella.

Laskutus

Kun tuote lähetetään varastosta asiakkaalle ja Odoon toimitus vahvistetaan, laskutusosasto saa siitä automaattisesti tiedon. Pöytä X on siis jo lähtenyt asiakkaalle ja tilaus on tullut automaattisesti laskutettavien listalle.

Ei enää myöhässä lähteviä laskuja, kun manuaaliset ja muistinvaraiset vaiheet poistetaan prosessista!Lasku luodaan muutamalla klikkauksella.
Yhteenveto

Tässä kuvasimme tuotannonohjauksen perusprosesseja kokonaisuudessaan hyvin yksinkertaistettuna, esimerkin kautta. Todellisessa elämässä tuotteen valmistamiseen vaadittavia osia on todennäköisesti useimmiten varastossa, eikä niitä tilata yksitellen toimittajilta. Automaation kehittämisen näkökulmasta Odoosta löytyy uudelleentilauksen säännöt ja hälytysrajat. Samoja sääntöjä voidaan luoda myös valmistettaville tuotteille.

Harvoin myöskään itse tuotannon prosessi on näin yksinkertainen.Muita järjestelmän osa-alueita ovat mm. eri työpisteet, tuotteiden valmistusreitit, laaduntarkistus ja tuotteen elinkaaren hallinta, sekä tuotteen ympärille luotavat palvelutuotteet.

Näin hallitset tuotannonohjausta Odoolla
Vividi Oy, Jenni Heikkilä 9 joulukuuta, 2020
Arkistoi


Kuuntele Bites by Vividi -podcastiamme Youtubessa, Spotifyssa tai Google Podcast-palvelussa: