Odoo käyttöönotto­projekti

Ota Odoo käyttöön virallisen Odoo-kumppanin kanssa


Liiketoimintasi on sinun ydinosaamistasi – toiminnanohjaus meidän. Yrittäjänä sinun on hyvä ymmärtää, millainen ohjelmisto tukee ja kiihdyttää yrityksen liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Tarjoamme sinulle ERP-käyttöönottoprojektin hallittuna, hyvin suunniteltuna kokonaisuutena. Olennaisena osana tarjottavaa kokonaisuutta ovat sinun ja työtekijöidesi arkea helpottavat modernit, keskenään täysin integroidut Odoo-sovellukset. Lisäpalveluna tarjoamme apua rahoituksen suunnitteluun ja hakemiseen.

Vividi on Odoo Silver Partner Suomessa

Toimimme Suomessa ja toimitamme ohjelmiston käyttöönottoprojektin suomalaisiin standardeihin ja käytäntöihin soveltuvaksi. Sen lisäksi autamme asiakkaitamme kansainvälistymään ottaen projektiin mukaan kohdemarkkinan asiantuntijat.

Emme ole IT-talo;

  1. Keskitymme liiketoimintanne kehittämiseen, Odoo-konsultointiin ja tehokkaaseen projektinhallintaan.

  2. Vältämme ohjelmiston räätälöintiä ja teetämme tarvittaessa ohjelmiston muokkaustyöt yhteistyökumppanillamme.

  3. Kanssamme et ole koskaan "ERP-toimittajaloukussa". Jos et ole tyytyväinen, voit jatkaa yhteistyötä toisen Odoo-partnerin kanssa.
Ratkaisumme

CRM ja Myynti

Lopeta tuskailu vaikeiden ohjelmien kanssa!

CRM ja Myynti soveltuu yritykselle, joka haluaa ratkaisun yrityksen asiakastietojen ja tarjous-tilaus-toimitusprosessin hallintaan

Ratkaisun avulla muistat asiakkaiden mielenkiinnon kohteet ja hyödynnät tietoa markkinoinnissa, kirjaat ylös asiakkaan kanssa sovitut asiat, ajastat sovitut yhteydenotot tehtäviksi sekä teet viimeisteltyjä tarjouksia.

Lue lisää

Projektinhallinta

Projektinhallinta ja projektien johtaminen edellyttävät ketteriä työkaluja ja 360 asteen näkymää asiakkaasta.

Tämä onnistuu, kun asiakkaisiin ja palveluihin liittyvät tilaukset, sähköpostit, tapaamiset ja dokumentit hallitaan yhden ohjelmiston avulla.

Työkalumme avulla pystyt tekemään asiakas- tai projektikohtaista kustannuspaikkalaskentaa.

Lue lisää

Verkkokauppa

Verkkokaupparatkaisumme  skaalautuu eri toimintoihin ja maihin, joten se palvelee parhaiten kasvavan ja/tai kansainvälistyvän yrityksen tarpeita.

Kasvuyrittäjänä toivot verkkokaupan olevan osa yrityksesi kokonaisjärjestelmää, ei siitä irrallinen palikka. Näin sinun ei tarvitse vaivata päätäsi integraatioilla.

Hoidamme verkkokauppaprojektisi täyden palvelun periaatteella, onpa kyseessä sitten perustettava verkkokauppa tai verkkokauppa-alustan vaihto.

Lue lisää

Tukkukaupan toiminnanohjaus (ERP)

Tukkukaupan toiminnanohjauksessa tärkeimpiä asioita ovat reaaliaikainen varastonhallinta, nopeat vastaukset asiakkaiden yhteydenottoihin, erilaisten hinnastojen hallinnointi, verkkokaupan hyödyntäminen, nopeat toimitukset ja toimitusaikalupausten pitäminen sekä sujuvat taustaprosessit taloushallintoa myöten.

Tukkukaupan ratkaisumme räätälöidään asiakkaan tarpeen mukaan B2B- ja B2C -verkkokaupoista kokonaiseen toiminnanohjaukseen asti.

Lue lisää

Verkkokurssialusta

Verkkokurssialusta mahdollistaa digituotteiden myynnin verkkokaupassa (esim. verkkokurssit ja e-kirjat), monipuolisten sisältötyyppien hyödyntämisen koulutusmateriaaleina (artikkelit, PDF:t, videot, linkit), keskustelupalstat, sertifioinnit ja paljon muuta.

Verkkokurssialusta sisältää älykkäitä oppimista ja sitoutumista edistäviä automatisoituja toimintoja; pelillistäminen motivoi opiskelijoita entisestään sitoutumaan sisältöjenne pariin.

Lue lisää

Tuotannonohjaus (MRP)

Miten yrityksessänne ohjataan tuotannon prosesseja tällä hetkellä? Kulkeeko tieto yhdessä järjestelmässä myynnistä tuotantoon ja siitä eteenpäin? Pystytkö tarkastelemaan helposti tuotteiden ja projektien kannattavuutta?

Tarjoamme valmistavan pienteollisuuden yrityksille Odoo Tuotannonohjausjärjestelmää (Odoo MRP) ja siihen liittyvät käyttöönottopalvelut. Pilvipalveluna toimivaa Odoo-järjestelmää voidaan myöhemmin laajentaa yrityksesi muihin toimintoihin, jolloin tarvittaessa Odoolla hoituu kätevästi koko yrityksesi toiminnanohjaus (ERP).

Lue lisää

Näin Odoon käyttöönotto etenee kanssamme

1. Ilmainen demo

Ensimmäisenä on hyvä tutustua ilmaiseen Odoo-demoon, jota kokeilemalla et vielä sitoudu mihinkään.

 10% Valmis


2. Aloituspalaveri

Jos ensivaikutelmasi Odoosta vakuuttaa sinut jatkamaan ja haluat edetä kanssamme tarvekartoitusvaiheeseen (GAP/ROI), sovimme ensin yhteisen aloituspalaverin, jossa tutustumme toisiimme ja käymme tarkemmin läpi tarpeitanne ja toiveitanne toiminnanohjaukseen liittyen.

 20% Valmis


3. Systemaattinen vaatimusmäärittely (GAP)

Konsultointipalvelumme alkaa systemaattisesta vaatimusmäärittelystä (GAP), jonka tarkoituksena on selvittää investoinnin hyödyt sekä toiminnanohjauksen nyky- ja tavoitetila.

GAP-vaihe sisältää yrityksesi prosessien ja työnkulkujen (workflow) mallinnuksen, joka tapahtuu haastattelemalla yksikön vastuuhenkilöitä. Vaiheessa arvioidaan, onnistuuko toteutus Odoon standardiominaisuuksilla ja raportoidaan mahdolliset toimintamallien muutosehdotukset tai ohjelmiston räätälöintitarpeet.

Vaihe ei vielä sido teitä projektiin kanssamme. Vaatimusmäärittely on turvallinen ja hallittu tapa kartoittaa liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuudet konkreettisella tasolla, budjettia myöten. Vaatimusmäärittely on maksullista liiketoiminnan konsultointia, johon on mahdollista saada Business Finland- tai ELY-rahoitusta.

Jos päätätte aloittaa kanssamme käyttöönottoprojektin, laadimme projektisuunnitelman vaiheistetulle käyttöönotolle vaatimusmäärittelyn pohjalta.

 40% Valmis


4. Prototyyppi

Prototyyppivaiheessa Odoo määritetään yrityksenne työnkulkuihin soveltuvaksi vaatimusmäärittelyn pohjalta. Prototyypin avulla pääsette hahmottamaan, testaamaan ja arvioimaan ohjelmiston toiminnallisuuksia käytännössä. Protoilun aikana tarkastellaan, soveltuuko ohjelmisto suoraan käyttäjien tarpeisiin vai onko ohjelmistoon perusteltua tehdä räätälöintejä.

 70% Valmis


5. Tietojen tuonti

Protovaiheessa tehdään myös tietojen tuontia vaiheistetun projektisuunnitelman mukaisesti. Entisestä järjestelmästä voidaan ajaa tietoja Odooseen, tietyt rajoitukset huomioiden. Odooseen tuotavien tietokantojen tulee olla määrätyssä muodossa ja muutoinkin tässä vaiheessa on hyvä suorittaa tietojen päivitys ajan tasalle.

 80% Valmis


6. Testaus ja koulutus

Asiakas on vastuussa ohjelmiston huolellisesta testaamisesta ja hyväksymisestä, ennen kun ohjelmisto otetaan tuotantokäyttöön. Onkin siis hyvä varata riittävästi aikaa testaamisen ja käyttöönoton välille onnistuneen käyttöönoton varmistamiseksi.

Avainhenkilöiden koulutusta tapahtuu koko projektin ajan demosta lähtien. Ennen käyttöönottoa tarvitsee kouluttaa vain loppukäyttäjät, jotka eivät tähän mennessä ole olleet projektissa mukana. Näin toimien varmistutaan, että koko ajan ollaan menossa oikeaan suuntaan ja lopputulos on asiakkaan toivoma.

Koska jokaisessa yrityksessä on erilaiset sisäiset prosessit ja tavat käyttää Odoota, on dokumentointi asiakkaan vastuulla (pois lukien räätälöityjen osien tekninen dokumentointi). Odoon yleisiä käyttöohjeita ja videoita on saatavilla Odoon verkkosivuilta.

 90% Valmis


7. Käyttöönotto

Varsinaiseen käyttöönottoon saat tukea omalta Odoo- projektipäälliköltäsi.

 100% Valmis


Käyttöönoton jälkeen järjestelmän kehitystä ja ylläpitoa jatketaan yhteisen sopimuksen mukaisesti.

Koko Odoo-käyttöönottoprojekti voidaan tehdä täysin virtuaalisesti, projektinhallintaan käytämme Odoota ja Google G Suite -työkaluja.

Tyypillinen projektin kesto on 1-6 kk laajuudesta riippuen. Tuntihintamme on työstä riippuen 95-125 €/h (alv 0%).

Valitse Vividi kumppaniksi Odoo-käyttöönotto­projektiisi

Vividi tuo lisäarvoa projektiisi säästäen resurssejanne ja tehostaen tuottavuutta  

Vividi on osaava, ketterä ja aidosti asiakkaistaan välittävä asiantuntijayritys. Toimintamme perustuu luotettavan ja riittävän faktatiedon pohjalle. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus ja vahvaa osaamista tietojärjestelemien uusimisesta, taloushallinnon ja kirjanpidon prosesseista sekä näiden käytännön toteuttamisesta.

Olemme kasvun, uudistumisen ja muutoksen kirittäjä. Autamme yritystäsi tehostamaan toimintaa purkamalla pullonkauloja. Vahva tahtomme on myös parantaa asiakaskokemusta ja lisätä työntekemisen mielekkyyttä. Ratkaisumme palvelevat ja tukevat sinua ja yritystäsi sen toiminnan eri vaiheissa.

Valitse Vividi – Suomen virallinen Odoo Silver Partner

5 syytä valita Vividi kumppaniksesi Odoo-projektiin

✅ Olemme Odoo Silver Partner ja sertifioitu Odoo 13 ja 14 -asiantuntija

✅ Meillä on 10 vuoden kokemus eri toimialojen toiminnanohjauksesta

✅ Tiimistämme löytyy koulutetut asiantuntijat eri osaamisaloilta (myynti, tuotanto, taloushallinto, markkinointi ja verkkokauppa, ohjelmistokehitys)

✅ Ketterä projektinhallinta ja projektipäällikön palvelut

✅ Joustava yhteistyösopimus; ei toimittajaloukkua, ei jäykkää IT-projektia

Aloita kokeilemalla ilmaista Odoo-demoa

Totea Odoon monipuoliset ominaisuudet käytännössä sitoomuksetta!