Ota Odoo ERP käyttöön yhdessä Vividin kanssa

Hallittu ja sopivaksi palasteltu ERP-käyttöön­otto­projekti

Liiketoimintasi on sinun ydinosaamistasi – toiminnanohjaus meidän.

Yrittäjänä sinun on hyvä ymmärtää, millainen ohjelmisto tukee ja kiihdyttää yrityksen liiketoiminnalle asetettujen tavoitteiden toteutumista.

Tarjoamme sinulle ERP-käyttöönottoprojektin hallittuna, hyvin suunniteltuna kokonaisuutena. Olennaisena osana tarjottavaa kokonaisuutta ovat sinun ja työtekijöidesi arkea helpottavat modernit, keskenään täysin integroidut Odoo-sovellukset. Lisäpalveluna tarjoamme apua rahoituksen suunnitteluun ja hakemiseen.

Emme ole IT-talo:

  1. Keskitymme liiketoimintanne kehittämiseen, Odoo-konsultointiin ja tehokkaaseen projektinhallintaan.

  2. Vältämme ohjelmiston räätälöintiä ja teetämme tarvittaessa ohjelmiston muokkaustyöt yhteistyökumppanillamme.

  3. Kanssamme et ole koskaan "ERP-toimittajaloukussa". Jos et ole tyytyväinen, voit jatkaa yhteistyötä toisen Odoo-partnerin kanssa.


Näin Odoon käyttöönotto etenee kanssamme

1. Ilmainen demo

Ensimmäisenä on hyvä tutustua ilmaiseen Odoo-demoon, jota kokeilemalla et vielä sitoudu mihinkään.

 10% Valmis


2. Aloituspalaveri

Jos ensivaikutelmasi Odoosta vakuuttaa sinut jatkamaan ja haluat edetä kanssamme tarvekartoitusvaiheeseen (GAP/ROI), sovimme ensin yhteisen aloituspalaverin, jossa tutustumme toisiimme ja käymme tarkemmin läpi tarpeitanne ja toiveitanne toiminnanohjaukseen liittyen.

 20% Valmis


3. GAP/ROI-analyysi

Konsultointipalvelumme alkaa perusteellisesta tarvekartoituksesta, jonka tarkoituksena on selvittää investoinnin hyödyt sekä toiminnanohjauksen nyky- ja tavoitetila.

Analyysi sisältää yrityksesi prosessien ja työnkulkujen (workflow) mallinnuksen, joka tapahtuu haastattelemalla yksikön vastuuhenkilöitä. Vaiheen tuloksena on investoinnin hyötyanalyysi, projektin kustannusarvio ja suunnitelma.

Tarvekartoituksessa arvioidaan myös, onnistuuko toteutus Odoon standardiominaisuuksilla (GAP/ROI-analyysi) ja raportoidaan mahdolliset toimintamallien muutosehdotukset tai ohjelmiston räätälöintitarpeet.

GAP/ROI-vaihe ei vielä sido teitä projektiin kanssamme. Analyysi on turvallinen ja hallittu tapa kartoittaa liiketoiminnan kehittämisen mahdollisuudet konkreettisella tasolla, budjettia myöten. ROI-analyysi on maksullista liiketoiminnan konsultointia, johon on mahdollista saada Business Finland- tai ELY-rahoitusta.

Jos päätätte aloittaa kanssamme käyttöönottoprojektin, laadimme projektisuunnitelman vaiheistetulle käyttöönotolle GAP/ROI analyysin pohjalta.

 40% Valmis


4. Prototyyppi

Prototyyppivaiheessa Odoo määritetään yrityksenne työnkulkuihin soveltuvaksi. Prototyypin avulla pääsette hahmottamaan, testaamaan ja arvioimaan ohjelmiston toiminnallisuuksia käytännössä. Protoilun aikana tarkastellaan, soveltuuko ohjelmisto suoraan käyttäjien tarpeisiin vai onko ohjelmistoon perusteltua tehdä räätälöintejä.

 70% Valmis


5. Tietojen tuonti

Protovaiheessa tehdään myös tietojen tuontia vaiheistetun projektisuunnitelman mukaisesti. Entisestä järjestelmästä voidaan ajaa tietoja Odooseen, tietyt rajoitukset huomioiden. Odooseen tuotavien tietokantojen tulee olla määrätyssä muodossa ja muutoinkin tässä vaiheessa on hyvä suorittaa tietojen päivitys ajan tasalle.

 80% Valmis


6. Testaus ja koulutus

Asiakas on vastuussa ohjelmiston huolellisesta testaamisesta ja hyväksymisestä, ennen kun ohjelmisto otetaan tuotantokäyttöön. Onkin siis hyvä varata riittävästi aikaa testaamisen ja käyttöönoton välille onnistuneen käyttöönoton varmistamiseksi.

Avainhenkilöiden koulutusta tapahtuu koko projektin ajan demosta lähtien. Ennen käyttöönottoa tarvitsee kouluttaa vain loppukäyttäjät, jotka eivät tähän mennessä ole olleet projektissa mukana. Näin toimien varmistutaan, että koko ajan ollaan menossa oikeaan suuntaan ja lopputulos on asiakkaan toivoma.

Koska jokaisessa yrityksessä on erilaiset sisäiset prosessit ja tavat käyttää Odoota, on dokumentointi asiakkaan vastuulla (pois lukien räätälöityjen osien tekninen dokumentointi). Odoon yleisiä käyttöohjeita ja videoita on saatavilla Odoon verkkosivuilta.

 90% Valmis


7. Käyttöönotto

Varsinaiseen käyttöönottoon saat tukea omalta Odoo- projektipäälliköltäsi.

 100% Valmis


Käyttöönoton jälkeen järjestelmän kehitystä ja ylläpitoa jatketaan yhteisen sopimuksen mukaisesti.

Koko Odoo ERP-käyttöönottoprojekti voidaan tehdä täysin virtuaalisesti, projektinhallintaan käytämme Odoota ja Google G Suite -työkaluja.

Tyypillinen projektin kesto on 1-6 kk laajuudesta riippuen. Tuntihintamme on työstä riippuen 95-125 €/h (alv 0%).

Valitse Vividi kumppaniksi Odoo-käyttöönotto­projektiisi

Vividi tuo lisäarvoa projektiisi säästäen resurssejanne ja tehostaen tuottavuutta

Vividi on osaava, ketterä ja aidosti asiakkaistaan välittävä asiantuntijayritys. Toimintamme perustuu luotettavan ja riittävän faktatiedon pohjalle. Asiantuntijoillamme on pitkä kokemus ja vahvaa osaamista tietojärjestelemien uusimisesta, taloushallinnon ja kirjanpidon prosesseista sekä näiden käytännön toteuttamisesta.

Olemme kasvun, uudistumisen ja muutoksen kirittäjä. Autamme yritystäsi tehostamaan toimintaa purkamalla pullonkauloja. Vahva tahtomme on myös parantaa asiakaskokemusta ja lisätä työntekemisen mielekkyyttä. Ratkaisumme palvelevat ja tukevat sinua ja yritystäsi sen toiminnan eri vaiheissa.

5 syytä valita Vividi kumppaniksesi Odoo-projektiin

✅ Olemme Odoo Ready Partner ja sertifioitu Odoo 13 -asiantuntija

✅ Meillä on 10 vuoden kokemus eri toimialojen toiminnanohjauksesta

✅ Tiimistämme löytyy koulutetut asiantuntijat eri osaamisaloilta (myynti, tuotanto, taloushallinto, markkinointi ja verkkokauppa, ohjelmistokehitys)

✅ Ketterä projektinhallinta ja projektipäällikön palvelut

✅ Joustava yhteistyösopimus; ei toimittajaloukkua, ei jäykkää IT-projektia

Aloita kokeilemalla ilmaista Odoo-demoa

Totea Odoon monipuoliset ominaisuudet käytännössä sitoomuksetta!