Tietosuojaseloste

Tämä on Vividin henkilötietolain (523/1999) 10 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Viimeisin muutos 12.3.2021.

1. REKISTERINPITÄJÄ


Vividi Oy
Y-tunnus: 0250539-5
PL 21, 15101 Lahti
044 751 1010

2. YHTEYSHENKILÖ REKISTEREITÄ KOSKEVISSA ASIOISSA

Sari Mäyrä

3. REKISTERIN NIMI

Yritysasiakas- ja markkinointirekisteri

4. OIKEUSPERUSTE JA HENKILÖTIETOJEN KÄSITTELYN TARKOITUS

Rekisterin henkilötietojen käyttö perustuu suostumukseen, asiakassuhteeseen ja/tai henkilötietolakiin. Vividin yritysasiakas- ja markkinointirekistereissä ylläpidetään olemassa olevien ja potentiaalisten asiakasyritysten ja yhteistyökumppaneiden yhteyshenkilöiden tietoja. Yrityksellä tarkoitetaan tässä myös yhteisöjä. Yritysrekisteriin tallennettuja henkilötietoja voidaan käsitellä seuraavissa käyttötarkoituksissa: 

 • Asiakassuhteiden hoitaminen ja kehittäminen
 • Asiakaspalautteen kerääminen ja käsittely
 • Markkinatutkimusten ja mielipidekyselyiden toteuttaminen
 • Markkinoinnin, viestinnän ja myynnin hoitaminen sekä niiden kohdentaminen ja seuranta
 • Verkkopalveluiden muut kokonaisasiakkuuden kehittämiseen liittyvät tarkoitukset
 • Vividin liiketoiminnan kehittämiseen liittyvät tarkoitukset

Tietoja ei käytetä automatisoituun päätöksentekoon.

5. REKISTERIN TIETOSISÄLTÖ

Rekisteriin voidaan tallentaa muun muassa seuraavanlaisia tietoja:

 • Yhteyshenkilön etu- ja sukunimi, titteli, asema ja yhteystiedot yrityksessä

 • Tiedot tilatuista tuotteista ja palveluista

 • Postituslistat (esim. osoitteellinen suoramarkkinointi, uutiskirjeet)

 • Palveluiden tarjoamiseen, ostamiseen, käyttämiseen ja kehittämiseen liittyviä tietoja

 • Markkinointiin ja myyntiin liittyviä tietoja

 • Muita asiakassuhteen hoitamisen tai kehittämisen kannalta olennaisia tietoja

6. SÄÄNNÖNMUKAISET TIETOLÄHTEET

Tietoja saadaan ensisijaisesti seuraavista lähteistä:

 • Yritys ja yhteyshenkilö itse verkkosivujen lomakkeen kautta, sähköpostitse tai puhelimitse

 • Sidosryhmät

 • Julkiset rekisterit

7. TIETOJEN SÄÄNNÖNMUKAISET LUOVUTUKSET JA TIETOJEN SIIRTO EU:N TAI ETA:N ULKOPUOLELLE

Tietoja ei luovuteta säännönmukaisesti muille tahoille. Mikäli tietoja siirretään EU:n tai ETA:n ulkopuolelle se tehdään Suomen henkilötietolain ja EU:n tietosuoja-asetusten mukaisesti.

8. KUVAUS REKISTERIN SUOJAUKSEN PERIAATTEISTA

Rekisterin käsittelyssä noudatetaan huolellisuutta. Aineisto säilytetään lukitussa tilassa, jonne on pääsy vain yrityksen työntekijöillä. Digitaaliseen aineistoon on pääsy vain yrityksen itse hallinnoimilla käyttäjätunnuksilla ja salasanoilla.

9. TARKASTUSOIKEUS JA OIKEUS VAATIA TIEDON KORJAAMISTA

Rekisterissä olevalla on oikeus tarkistaa rekisteriin tallennetut tietonsa ja vaatia mahdollisen virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Sen, joka haluaa tarkastaa itseään koskevat tiedot, on esitettävä tästä kirjallinen ja omakätisesti allekirjoitettu tai vastaavalla tavalla varmennettu pyyntö rekisterinpitäjälle.

10. KIELTO-OIKEUS

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää henkilötietolain 30 §:n mukaisesti rekisterinpitäjää käyttämästä henkilötietojansa suoramarkkinoinnin tarkoituksiin. Rekisteröidyn tulee ilmoittaa muutoksista kirjallisesti rekisterinpitäjälle.

11. MUUT MAHDOLLISET OIKEUDET

Sivujen sisältö voi sisältää linkkejä kolmansien osapuolten verkkosivustoille, jotka eivät ole yrityksen hallinnassa. Jos henkilö siirtyy linkitetylle verkkosivustolle, ei yritys vastaa näiden sisällöstä ja henkilön tulee itse tutustua kyseisen verkkosivuston yksityisyydensuojaselosteisiin ja  muihin käyttöehtoihin itse.

Rekisterissä olevalla on oikeus pyytää häntä koskevien henkilötietojen poistamista siltä osin, jos yrityksellä ei ole lakisääteisiä velvoitteita jatkaa henkilötietojen käsittelyä.

12. EVÄSTEET

Verkkosivustomme käyttää evästeitä, jotta voimme toimittaa palveluitamme, tuottaa sisältöä, kohdentaa mainontaa, analysoida sivustoa ja yleisesti kehittää toimintaamme ja verkkosivustoamme. Evästeisiin sisältyy tietoja, joista emme voi tunnistaa tiettyä henkilöä, esim. käytetty selain, istunnon kesto, vieraillut sivut ja katsellut videot. Jos olet rekisteröitynyt asiakkaaksemme, lähettänyt meille sähköpostia yhteydenottolomakkeemme kautta, tai kuulut uutiskirjelistallemme, evästeiden sisältämä tieto voi kuitenkin linkittyä asiakkuuteen liittyviin tietoihin toiminnanohjausjärjestelmämme kautta.

Sivustoa käyttäessään henkilö hyväksyy evästeiden käytön. Evästeet on mahdollista poistaa selaimen asetuksien kautta tai kieltää sitä kautta kokonaan evästeiden käyttö.